PHƯƠNG PHÁP TẨY DẦU: 

KHÁI NIỆM :

- Ba phương pháp tẩy dầu thường dùng: Tẩy dầu dung môi hữu cơ, tẩy dầu hóa học, tẩy dầu điện hóa, tẩy dầu trong thùng quay, tẩy đầu thủ công. Đặc điểm của các phương pháp tẩy dầu.

- Đặc điểm các phương pháp tẩy dầu 

- Phương pháp tây dầu Đặc điểm Phạm vi ứng dụng 

 - Tẩy dầu dung môi hữu cơ, Dấu mô xà phòng hóa và không Chỉ liết nhỏ có hình dâng xà phòng hóa có thể hòa tan, phức tạp, . không ăn mòn chỉ tiết Tẩy dầu loại màu có nhiều đấu,  chi tiết nhanh nhưng không triệt để, cần bị kiếm ăn mòn cần tẩy sở xô phải tẩy dầu bổ sung hóa học.

 - Dung môi dễ cháy là độc, giá thành cao. 

- Tẩy dầu hóa học Phương pháp thuận tiện, thiết bị Tẩy dầu chỉ tiết thông thường.  đơn giản, thời gian tẩy dầu dài. 

- Tẩy dấu điện hóa Hiệu suất tẩy dầu cao, tẩy dầu Tẩy dầu chỉ tiết thông trường  sạch, tẩy dầu Catôt dễ thấm hoặc tẩy dầu anốt. 

ca hyđrô, khó tẩy dầu trong lỗ, cần nguồn điện một chiều. 

- Tẩy dấu thủ công Thao tác thuận lợi, không hạn chế Những chỉ tiết lớn, trung bình H kích thước chỉ tiết, cường độ cao , năng suất thấp. bằng phương pháp khác .. không thích hợp, 

- Tẩy dấu Quay Hiệu suất cao, chất lượng tốt, Những chỉ tiết nhỏ, độ hẳn T không thích hợp những chỉ tiết lớn, xáo không cao. SA dễ biến hình. 

- Tẩy dầu giêu âm Ăn mòn Ít, hiệu suất cao, làm Tẩy dầu những chỉ tiể phức sóng sạch tối. Tẩy dầu triệt để những tập, “S chi tiết phức tạp, có lỗ, góc 

(CÒN NỮA, LIÊN HỆ NHANH: 0707 6060 99 )