Bài 6. Điện thế hiệu chuẩn của kim loạiTƯ VẤN NHANH 0707 6060 99

Tất cả các phân tử, nguyên tử đều chuyển động thường xuyên. ở trạng thái rắn chúng chuyển động tại chỗ, ở trạng thái lỏng chúng chuyển động mạnh lên, có thể trượt mạnh lên nhau.

Đa số các kim loại khi nhúng vào dung dịch đều hòa tan nên các ion cũng hòa tan.

ví dụ: khi nhúng tấm kim loại là đồng vào dung dịch, phân tử có cực ion kim loại bị hút về phía dung dịch, nhưng số điện tử tương đương lại tích lại trên bề mặt kim loại làm kim loại chứa điện tích âm,

Để đo điện thế kim loại ta dùng điện cực hydro tiêu chuẩn. 4 thông số liên quan: điều kiện dung dịch, nhiệt độ, áp suất, nồng độ ion.

ví dụ: sắt nhúng vào dung dịch đồng sunphat. Vì sắt có điện thế âm hơn so với đồng nên sắt đẩy được đồng ra khỏi muối.

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu


  • một vài điện thế chuẩn của các kim loại:

Mg : -2.38

Al: -1.66

Cr: – 0.74

Fe: – 0.44

H: 0

Cu: +0.34

Ag: +0.78

Au: +1.66