Services

News and interesting news from our world.

ANODE VÀ NHUỘM MÀU SẮC


NHÔM LÀ NGUYÊN TỐ PHỔ BIẾN THỨ 3 TRÊN TRÁI ĐẤT CHỈ SAU OXI VÀ SILIC, NHÔM CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG NHƯNG ĐẶC TÍNH CỦA NHÔM LÀ MỀM, NÊN KHI ANODE LÊN BỀ MẶT NHÔM SẼ CỨNG, LỚP OXIT TẠO RA SAU ANODE CÓ CẤU TRÚC LỖ CHO PHÉP CÁC PHÂN TỬ MÀU CHUI VÀO. CHI TIẾT SAU ANODE VÀ NHUỘM MÀU SẼ TĂNG ĐỘ CỨNG LÊN 1000 MPA.