TÂN TRANG ĐIỆN THOẠI

Anode Hóa Màu

Vỏ iphone sử dụng sau một thời gian sẽ cũ, trầy xướt do va chạm, móp cấn do rơi rớt ... sẽ được tân trang lại (Refurbished).
Liên Hệ

Vỏ iphone sử dụng sau một thời gian sẽ cũ, trầy xướt do va chạm, móp cấn do rơi rớt ... sẽ được tân trang lại (Refurbished).  
Sản phẩm liên quan

Take a look inside